V.6 UTVARDERING

Denna vecka har vi börjat med en hemsida som heter bingel.Vi fick också väldigt konstiga lösenord.På måndagen gjorde vi ett roligt experiment då fick vi testa vad som var elektriskt och vi fick även kolla på magnetism.  På idrotten så fick grupp 1 och grupp 2 dansa till just dance.